مقالات و مطالب

کریم خان زند؛ پادشاه زاگرسی ایران زمین

رضا آزادبخت

 

رضا آزادبخت

فصلنامه چریکە شمارەی ۶ سال ١٤٠١ خورشیدی

‫نمی‌دانم از‬ ‫بدشگونی‬ ‫گلیم‬ ‫بخت‬ ‫سیاه‬ ‫ما‬ ‫مردمان‬ ‫زاگرسی‬ ‫(لر‫و‬‫لک‬ ‫وکرد)‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫جای‬ ‫پایمان‬ ‫در‬ ‫تاریخ‬ ‫ایران‬ ‫رنگ‬ ‫پریده‌تر‫از ‬‫نان‬ ‫ساجی‬ ‫سفره‬ ‫خالی‌مان‬ ‫است‬ ‫یا‬ ‫چیزی‬ ‫دیگر‪.‬‬ ‫شاید‬ ‫هم‬ ‫بی‌رمقی ‬‫میرزابنویس‌ها‬ ‫و‬ ‫مالهای‬ ‫اکابر‬ ‫خوانده‬ ‫این‬ ‫اقوام‬ ‫که‬ ‫در‬‫شرح‬ ‫اوضاع‬ ‫واحوال‬ ‫سرزمین‌شان‬ ‫و‬ ‫رجال‬ ‫برجسته‬ ‫اقوام‌شان‬ ‫کم‌لطفی ‬‫نموده‌اند‪.‬‬ ‫بطوری‌که‬ ‫این‬ ‫منطقه‬ ‫از‬ ‫ایران‬ ‫با‬ ‫داشتن‬ ‫رجال ‬‫و‬ ‫شخصیت‌های‬ ‫سترگ‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫دینی‬ ‫وسیاسی‬ ‫کم‌تر‬‫نام ‬‫و‬ ‫نشانی‬ ‫از‬ ‫آنان‬ ‫در‬ ‫دفتری‬ ‫و‬ ‫دستگی‬ ‫پیدا‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫بسیار‬ ‫شاعرانی‬ ‫که‬ ‫با‬ ‫وجود‬ ‫شیرین‌سخنی ‬‫و‬ ‫اشعار‬ ‫ناب‬ ‫و‬ ‫نازشان‬ ‫نه‬ ‫دفتری‬ ‫دارند‬ ‫و‬ ‫نه‬ ‫دیوانی‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫حق‬ ‫این‬ ‫منطقه‬ ‫را ‬‫سرزمین‬ ‫شاعران‬ ‫بی‌دفتر‬ ‫و‬ ‫دیوان‬ ‫نامیده‌اند‪.‬‬ ‫مردمی‬ ‫اصیل‪،‬‬ ‫نجیب‪،‬‬ ‫ساده‬ ‫و‬ ‫بی‌توقع‬ ‫با‬‫فرهنگی‬ ‫غنی‬ ‫و‬ ‫بکر‬ ‫و‬ ‫دست‌نخورده‪،‬‬ ‫اما‬ ‫سهم‌شان‬ ‫از‬ ‫تاریخ‬ ‫مکتوب‬ ‫دوهزار‬ ‫و‬ ‫پانصد‬ ‫و‬ ‫اندیش ‬‫به‬ ‫دو‬ ‫دوره‬ ‫بیش‌تر‬ ‫قد‬ ‫نمی‌دهد‪.‬‬ ‫یکی‬ ‫مادها‬ ‫و‬ ‫دیگری‬ ‫زندیه‪.‬‬
‫آغاز‬‫حکومت‬ ‫و‬ ‫حکمرانی‬ ‫در‬ ‫ایران‬ ‫به‌دست‬ ‫ما‬ ‫بوده!‬ ‫ودیگری‬ ‫زندیه‬ ‫که‬ ‫تا‬ ‫همین‬ ‫دویست‬ ‫سال ‬‫پیش‬ ‫پایان‬ ‫قصه‬ ‫ما‬ ‫در‬ ‫حکومت‬ ‫و‬ ‫حکم‌رانی‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫خویش‬ ‫درخشیدیم‬ ‫اما‬ ‫دولت‬ ‫مستعجل ‬‫بودیم‬ ‫به‌قول‬ ‫شاه‌زاده‬ ‫بخت‬ ‫برگشته‬ ‫و‬ ‫بداقبال‌مان‬ ‫لطف‌علی‌خان‬ ‫در‬ ‫هنگام‬ ‫نبرد ‬‫با‬ ‫آقا‬ ‫محمدخان‪:‬‬ ‫«شمشیرم‬ ‫می‌برد‬ ‫اما‬ ‫بختم‬ ‫نمی‌برد‪».‬‬ ‫بخت‬ ‫با‬ ‫ما‬ ‫سر‬ ‫یاری‬ ‫نداشت ‬‫تا‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫قاجار‬ ‫برآییم‬ ‫و‬ ‫شهره‬ ‫عالم‬ ‫شویم‬ ‫به‬ ‫چنین‬ ‫حکم‌رانی‬ ‫و‬ ‫عدالت‌پروری‬‫‪.‬اما‬‫به‬ ‫هرحال‬ ‫حسن‬ ‫مطلع‬ ‫وحسن‬ ‫ختامی‬ ‫خوش‬ ‫در‬ ‫فرمان‌روای‬ ‫اقوام‬ ‫زاگرسی‬ ‫در‬ ‫غزل‬ ‫خوش ‬‫حکومت‬ ‫داشتیم‪.‬‬…
 ادامه مقاله در فایل زیر:

Chrika 6-2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت + 1 =