گفتگوی هفته نامه غرب کرمانشاه با نویسنده و پژوهشگر ادبیات کردی، طیب طاهری

‍ گفتگوی هفته نامه غرب کرمانشاه با نویسنده و پژوهشگر ادبیات کردی، طیب طاهری 🔺انستیتو فرهنگی یارسان چه نوع موسسه ای است؟ یک موسسه غی...

ادامه مطالعه