مقالات و مطالب

‫سخن‌رانی ‬‫البرت‬ ‫شوایتزر‬ ‫در‬ ‫جمع‬ ‫مسیونرها

ماشا اوجی

‫ترجمه ‬‫از‬ ‫آلمانی‪:‬‬ ‫ماشا‬ ‫اوجی‬
‫(کارشناس‌ارشد‬‫روانشناسی‬ ‫بالینی)‬ ‫‪moc.liamg@ijuoabahsaM‬‬

‫سخن‌رانی البرت‬ ‫شوایتزر‬ ‫در‬ ‫جمع‬ ‫مسیونرهای‬ ‫مذهبی‬ ‫انگلستان‬. (‫این ‬‫سخن‌رانی‬ ‫در‬ ‫فوریه‬ ‫‪۱۹۲۲‬‬ ‫ایراد‬ ‫شده‬ ‫است‪.‬‬)

فصلنامه چریکە شمارەی ۶ سال ١٤٠١ خورشیدی

 

‫می‌خواهم ‬‫به‬ ‫شما‬ ‫بگویم‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫انجیل‬ ‫بالاترین‬ ‫حقیقت‬ ‫است‪.‬‬ ‫چرا‬ ‫ما‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫اساس ‬‫و‬ ‫پایه‌ای‬ ‫می‌دانیم‬ ‫که‬ ‫تفکر‪،‬‬ ‫اراده‬ ‫و‬ ‫امید‬ ‫همه‬ ‫نوع‬ ‫بشر‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫منشا‬ ‫می‌گیرد؟‬ ‫به‬ ‫وضوح ‬‫در‬ ‫این‬ ‫مورد‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫زمان‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫مهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫امروزه‬ ‫به‬ ‫طور‬ ‫فشرده‬ ‫کسی که‬ ‫به‬ ‫مطالعه‬ ‫ادیان‬ ‫بزرگ‬ ‫در‬ ‫جهان‬ ‫مشغول‬ ‫است‪.‬‬ ‫و‬ ‫یا‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫ادیان‬ ‫غیرمسیحی ‫گذشته ‬‫و‬ ‫ادیان‬ ‫جهانی‬ ‫حال‬ ‫حاضر‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫صورت‬ ‫عینی‬ ‫مطالعه‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫در‬ ‫گذشته‪،‬‬ ‫ادیان‬ ‫غیر‬‫مسیحی‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫سادگی‬ ‫بت‌پرستی‬ ‫می‌نامیدند‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫عنوان‬ ‫کنار‬ ‫گذاشته‬ ‫می‌شدند‪.‬‬‫امروز‬‫به‬ ‫ما‬ ‫می‌گویند‬ ‫که‬ ‫چقدر‬ ‫جست‬ ‫و‬ ‫جوی‬ ‫جدی‬ ‫برای‬ ‫خدا‬ ‫و‬ ‫چقدر‬ ‫اندیشه‬ ‫متعالی‬ ‫در‬‫آن‌ها‬ ‫وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫حتی‬ ‫اغلب‬ ‫ادعا‬ ‫می‌شود‬ ‫که‬ ‫جهان‌بینی‬ ‫برخی‬ ‫از‬ ‫این‬ ‫ادیان‬ ‫جهانی‬ ‫بسیار‬‫سنجیده‌تر‬ ‫از‬ ‫دیدگاه‬ ‫مسیحی‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫همیشه‬ ‫چیزی‬ ‫ساده‌لوحانه‬ ‫در‬ ‫مورد‬ ‫آن‬ ‫دارد‪ .‬‬‫برخی‬ ‫از‬ ‫این‬ ‫ادیان‬ ‫جهانی‪،‬‬ ‫مانند‬ ‫بودیسم‬ ‫و‬ ‫هندوئیسم‪،‬‬ ‫شروع‬ ‫به‬ ‫ادعای‬ ‫برتری‬
‫نسبت‬‫به‬ ‫مسیحیت‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫نمایندگان‬ ‫آن‌ها‬ ‫به‬ ‫اروپا‬ ‫می‌آیند‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫اینجا‬ ‫به‬ ‫عنوان ‫آوردندگان ‬‫حقیقت‬ ‫تجلیل‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫که‬ ‫مسیحیت‬ ‫قادر‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫شکل‬ ‫نیست‪.‬‬‫حال اجازه‬ ‫دهید‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫روشن‬ ‫کنیم‬ ‫که‬ ‫آیا‬ ‫مسیحیت‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫آسانی‬ ‫می‌تواند‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫به‬
‫عنوان‬‫عمیق‌ترین‬ ‫دین‬ ‫مطرح‬ ‫کند‬ ‫یا‬ ‫خیر؟‬
‫از‬‫من‬ ‫توقع‬ ‫نداشته‬ ‫باشید‬ ‫که‬ ‫عذرخواهی‬ ‫کنم‪،‬‬ ‫یعنی‬ ‫دفاع‬ ‫از‬ ‫مسیحیت‪،‬‬ ‫که‬ ‫متاسفانه‬ ‫اغلب ‬‫چنین‬ ‫است‪،‬‬ ‫و‬ ‫عبارت‬ ‫است‬ ‫از‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بگویم‬ ‫مسیحیت‬ ‫حاوی‬ ‫حقایقی‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫بالاتر‬‫از‬ ‫هر‬ ‫اندیشه‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫بنابراین‬ ‫هیچ‬ ‫ارتباطی‬ ‫با‬ ‫اندیشه‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫سر‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫دارد‬ ‫با‬ ‫این‪.‬‬ ‫به ‬‫نظر‬ ‫من‬ ‫مانند‬ ‫عقب‌نشینی‬ ‫به‬ ‫قلعه‌ای‬ ‫در‬ ‫بالای‬ ‫تپه‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫تسخیرناپذیر‬ ‫است‪،‬‬ ‫اما‬ ‫نمی‌توان از‬ ‫آن‬ ‫اعمال‬ ‫قدرت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫از‬ ‫زمانی‬ ‫که‬ ‫جوان‬ ‫بودم‪،‬‬ ‫متقاعد‬ ‫شدم‬ ‫که‬ ‫تمام‬ ‫حقایق‬ ‫دینی ‬‫در‬ ‫نهایت‬ ‫به‬ ‫حقیقتی‬ ‫تبدیل‬ ‫می‌شود‬ ‫که‬ ‫برای‬ ‫تفکر‬ ‫ضروری‬ ‫است‪…

فایل کامل مقاله در لینک زیر است:‬‬
Chrika 6-4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه + 4 =