جستجو

معرفی کتاب ها

کتاب: بانگ سرحدان اثر طیب طاهری

کتاب: بانگ سرحدان اثر طیب طاهری

  🔺کتاب: “بانگ سرحدان” شمه

بەهمەن و فەرامەرز /شاهنامە گۆرانی

بەهمەن و فەرامەرز /شاهنامە گۆرانی

  🔴ئنتشارات “ئەنستیتۆ فەرهەنگیی یارسان”

شاهنامه گورانی (جمشید شاه و ضحاک ماردوش)

شاهنامه گورانی (جمشید شاه و ضحاک ماردوش)

  🔴ئنتشارات “ئەنستیتۆ فەرهەنگیی یارسان”

کتاب زردشت و گاهشماری ایرانی چاپ شد.

کتاب زردشت و گاهشماری ایرانی چاپ شد.

🔴 کتاب “زردشت و گاهشماری

کتاب پهلویان / طیب طاهری

کتاب پهلویان / طیب طاهری

🔴 پهلویان (1) پژوهش و

جدیدترین ها

کتاب: بانگ سرحدان اثر طیب طاهری

کتاب: بانگ سرحدان اثر طیب طاهری

  🔺کتاب: “بانگ سرحدان” شمه ای از مفاهیم و اشراق مستتر در کلامهای یارسان. نوشته طیب طاهری سال چاپ:2013 مقذمه

بەهمەن و فەرامەرز /شاهنامە گۆرانی

بەهمەن و فەرامەرز /شاهنامە گۆرانی

  🔴ئنتشارات “ئەنستیتۆ فەرهەنگیی یارسان” داستان بەهمەن و فەرامەرز وە شاهنامەی گورانی بەیدە چیر چاپ. دانان ئی داستانە چە لای

جوانمیر همیوند

جوانمیر همیوند

  🔺قلعه جوامیر همه وند (احمدوند) ساخته مسعود سلطان. عکس: گر ترود بل(مشاور امنیت ملی بریتانیا در عراق)1911میلادی. هەمه‌یوەند (

عبور از طایفه

عبور از طایفه

  🔺سعادت خودگو 🔺فصلنامه چریکه شماره ۶ سال ۱۴۰۱ ‫ یکی از‬ ‫مشــکالت‬ ‫و‬ ‫معضلات‬ ‫اجتماعی‪-‬فرهنگی‬ ‫جامعه‬ ‫امروزی‬ ‫لرســتان‬ ‫که‬

یارسان را آلوده به تحزب نکنید!

یارسان را آلوده به تحزب نکنید!

🔴 یارسان را آلوده به تحزب و سیاست نکنید! 🔺انستیتو فرهنگی یارسان گروهک پژاک را یک حزب تخریبی، ضد انسانی

نسخ خطی

مقالات و مطالب

ایده‌ئولوژی

موحد و تکثرگراست، فاعلیت دینی آن مبتنی بر ظهور و تجلی است و سبب این فاعلیت نیز عشق میباشد. وجود خرد خودبنیاد در روح کائنات ،حیرت در مقابل معمای هستی و گستردگی کلام های این آیین که هیچگاه در اختیار افراد قرار داده نشده است ما را مجاب خواهد کرد که تخلص از شیخ امیر را به عنوان کمینه، سر لوحه رفتاری خود قرار دهیم و بپذیریم که نسب سالاری، مطلقگرایی،خودبرتربینی، نژادپرستی، ایجاد طبقه و تابوگرایی... هیچ سنخیتی با دین یاری ندارد.

دین حقیقت

دین حقیقت یک جریان سیال در طول زمان است که اکمل آن غیر قابل دسترس و فهم آن به نسبت و با تحقیق است، که آن با پویائی و حقیقتگرایی محق میگردد. دین حقیقت لاینتاهی است، پس کلامهای این حقیقت که انعکاس دهنده این لاینتاهی بودن میباشد خیلی فراتر از آنچه که ما فهمیده ایم و می فهمیم است. و این یعنی پذیرفتن تجدد و کنار گذاشتن سنت غیر منطبق.

توسعه تدریجی

سایت یارسان بزرگترین پایگاه اطلاعاتی و بانک مقالات و مطالب علمی، آموزشی و پژوهشی در رابطه با یاری و یارسان ( اهل حق - کاکه‌یی ) می باشد؛ و به امید حق و به کمک و یاری شما به تدریج این توسعه افزون تر می گردد و به پربارترین فضای مجازی برای یارسانیان تبدیل می شود. (برای دسترسی به تمام مطالب سایت، ثبت نام کنید).

خودسازی

باشد که سبب ساز بستری حقیقی برای پرورش اخلاق یاری در سطح جامعه یاری شویم با این تعریف که ابتدا انسان سازی کنیم تا حقیقت طلبی،حقیقت پذیری و حقیقت جویی جایگزین خاندانگرایی، شخص پرستی و احساسات فردی شود، این مهم متوجه متولیان امور فرهنگی یارسان است که وضعیت ظاهر باعملکرد ایشان همخوان خواهد بود.